נורית פרי – אם לא למטה מזה

מקור השיר, פייסבוק. המשוררת אשרה לי לפרסם את השיר. הקוררונה מעודדת רבים לכתוב בעקבותיה, עליה, בעדה, נגדה. נורית מצאה דרך שונה ואחרת לגמרי מהכתיבה המתפרסמת ללא הרף. השיר פותח ברפרור לסיפורו של י"ל פרץ "אם לא למעלה מזה" בשל הדרך בה הוא מנוסח לעומתית או הופכית לשם סיפורו של י"ל פרץ "אם לא למעלה מזה". https://benyehuda.org/read/1121 המשך לקרוא "נורית פרי – אם לא למטה מזה"