ולטר בנימין, ביקורת ומראית עין

הקליקו על תמונת הספר סוף סוף התחלתי לקרוא את תרגום רשימותיו של ולטר בנימין "בקורת ומראית עין". [2015], מבחר כתבים, הוצ' רסלינג, תרגום טלי קונס, עריכה, מבואות והערות פרופ' גלילי שחרברשימה "המלנכוליה של השמאל" כותב בנימין על ספר השירה החדש של אריך קסטנר כך: [ אני מצטט משפטים מתוך הרשימה כדי להדגיש, יהודה ויזן לאהמשך לקרוא "ולטר בנימין, ביקורת ומראית עין"