מה לביקורת ספרותית ולהחלטות קריאה

במסגרת "הביקורת" שקובעת אם אקרא – הפעם מאמר ארוך ומנומק היטב, כולל התנצלויות בסופו של יהודה ויזן, ב'הארץ' ספרים על "משיב הרוח" החוגג 25 שנים לקיומו:אני מצטט את שמצא חן בעיניי , ומצדיק ככל הנראה את הקישור שעשתה פרופ' אליאור בין כתיבת בקורות קשות לבין גסות הרוח ואכיבוש". [ נכון, טרם נרגעותי מהקישור שלא זכההמשך לקרוא "מה לביקורת ספרותית ולהחלטות קריאה"