סיימון שאמה – הסיפור של היהודים מהמאה העשירית לפנה"ס.

סיימון שאמה, הסיפור של היהודים, הוצ' ספרי עלית גג, תרגום מאנגלית, אביעד שטיר, עורך מדעי, יואל רפל, 582 עמ – כולל מפות, לוח תאריכים, הערות, אינדקס שמות.יש לתת כבוד רב לספר הזה, כרך ראשון מתוך עוד שניים. הספר כתוב בסגנון סיפורי של " מספר עד", ויש בו עבודה פרשנית של פיסות מידע המתיחסות למאה העשיריתהמשך לקרוא "סיימון שאמה – הסיפור של היהודים מהמאה העשירית לפנה"ס."